Veckobrev Trafiken Vecka 37, 2022

Säkerhet:

 • Vi har haft ett tillbud då ett av våra släp har tappat ett hjul. Som tur vad kom ingen till skada. Vi vill påminna om det dagliga underhållet då vi bland annat ska kontrollera och efterdra hjulmuttrarna. Mer information om dagligt underhåll hittar du i vårt ledningssystem som du når via intranätet. Har du frågor om det kontakta Ann.

Foton: Ett släp som har tappat ett hjul

 • Vi har hittills i år haft 6 olyckor på Trafiken. 4 av dessa är fall från hög. Som alltid är det viktigt att vi är uppmärksamma när vi lastar och lossar och att vi använder vår utrustning och skyddsutrustning på riktigt sätt. Här har vi alla ett eget ansvar. 

Personalinfo:

 • Som vi har informerat om på intranätet har vi anställt vår tidigare chaufför Anders Molin som trafikledare. Nu har vi full bemanning på trafikledningen. Det betyder att jag kommer från och med nu att sluta arbeta med transportplaneringen och istället göra det som ingår i trafikchefsuppdraget, så som att följa upp och planera arbetet på avdelningen.
 • Lagret håller på att söka medarbetare och intervjuer pågår. Har du tips på någon kandidat kontakta Ann.
 • From vecka 38 är Marie ansvarig för schemat, fridagar odyl. Kontakta Marie vid frågor
 • From vecka 38-49 kommer Måns Bengtsson att göra sin praktik( LIA) hos oss, han skall vara på både lager och trafik avdelningen samt hjälpa till med div administrativt arbete.

Viktiga händelser under veckan:

 • Vi fortsätter vår inlärningsperiod med Opter allihop. allt funkar bra från trafikledningen.
 • Vi har kunder som kräver att vi är certifierade enligt ISO-standarder för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Vi har därför haft en revision av vårt ledningssystem. Då går en extern revisor igenom våra processer och rutiner för att kontrollera att vi gör det som standarderna kräver. Revisionen gick bra. Vi fick 3 avvikelser och det gällde uppföljning av våra kör- och vilotider, åtgärder för överträdelser samt utredning av olyckor. Nu har vi 3 månader på oss att åtgärda detta och sedan får vi förlängt vårt certifikat.
 • Ledningsgruppen har haft möte i veckan. Bland annat diskutera vi mycket överträdelser som vi måste bli bättre på. Denna månad har vi haft ovanligt många.

Vi konstatera att många beror på rent slarvfel.

Aktiviteter som är på gång:

 • Vi väntar offerter på nya surfplattor till bilarna så vi kan byta ut dom gamla.
 • Under hösten kommer jag att starta upp medarbetarsamtal, kommer att lämna ut blanketter för detta framöver.
 • Kommer att under veckan ha möte med TC Halmstad samt TK GBG/MÖ för utökat samarbete framöver

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

 • Som Ann informerade om på vår personaldag i april, är vi på gång att digitalisera vår hantering av avvikelser och förbättringsförslag. Vi håller på att införa ett system som heter IA (Information Arbetsmiljö). Förmännen på lagret har fått utbildning i systemet och från och med nu kommer alla reklamationer på lagret att läggas in i systemet. Detta kommer underlätta uppföljning och analyser så att vi kan genomföra rätt åtgärder. Det kommer även minska vår förbrukning av papper då allt skrivs ut idag. Notera att våra väntetider fortsättningsvis ska rapporteras på befintligt sätt/ mall.

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Ulf Jansson tillsammans med ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Ulf ulf@skoogsakeri.se, tel. 0431 – 44 38 16.

Lämna ett svar