Socialt ansvar Skoogs Åkeri
Sunset at the dune beach

Visselblåsarkanal

Skoogs Åkeri är ett företag som respekterar och stödjer anställda, kunder, miljö och samhället i stort. Vi arbetar för rättvisa och schyssta villkor.
Vi vill vara med och skapa ett bra klimat och ökad transparens. Vi ser därför gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du misstänker och sådant du vet – via vår visselblåsarkanal. Du garanteras anonymitet och din rapport kommer att tas emot och behandlas av en handläggare som inte är inblandad i ärendet.
Om du misstänker allvarliga oegentligheter eller missförhållanden, brott mot lag eller allvarliga brott mot våra policyer eller riktlinjer, så ska du rapportera detta. Lämna en skriftlig rapport anonymt i vår webbaserade visselblåsartjänst på Vissla (whistleportal.eu).
Meddelandeplattformen administreras av Whistleblower Partners, en extern tjänsteleverantör.

Din rapport

Din rapport ska innehålla följande information.

  • ÄMNE. Vilken typ av oegentlighet vill du rapportera?
  • NÄR. När inträffade det? Äger det rum nu, på väg att ske eller har det ägt rum? Vilket datum och klockslag? Har det skett upprepade gånger?
  • VEM. Vem är inblandad?
  • VAR. Var hände det?
  • HUR. Beskrivning och detaljer. Försök vara så detaljerad och konkret som möjligt. Ladda upp dokumentation om sådan finns eller tala om att det finns om du vill komplettera detta till ditt ärende senare.

Hur din rapport hanteras

Vi kommer att med utgångspunkt från gällande lagstiftning göra en inledande bedömning av din rapport för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarkanalen. Alla rapporter tilldelas ett unikt ärendenummer och du får en verifieringskod som kvitto på att rapporten har skickats in. Du kommer också att få en bekräftelse på att din anmälan har tagits emot. Du kan använda verifieringskoden om du vill skicka in mer information eller ta reda på hur det går med ärendet.

Anonymitet

Du förblir totalt anonym när du skickar in en rapport om du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv.