Veckobrev lagret vecka 37

Säkerhet:

 • Vi hade tyvärr idag en olycka på lagret (torsdag), det var en medarbetare som blev överkörd på ena foten av en skjutstativtruck, som tur var inget brutet, men det blev en rejäl mjukdelsskada.

Personalinfo:

 • Vi kommer under nästa vecka att börja plocka in och intervjua kandidater för våra lediga lagertjänster.

Avvikelser:

 • Vi börjar f.o.m idag att göra avvikelserna digitalt, vilket kommer att underlätta uppföljningarna och även spara en hel del papper 😊
 • Under september har vi hittills haft 9 avvikelser vilket nu medfört att vi nu infört dubbelkoll på samtliga klienter.

Viktiga händelser under veckan:

 • Vi har kunder som kräver att vi är certifierade enligt ISO-standarder för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Vi har därför haft en revision av vårt ledningssystem under veckan. Då går en extern revisor igenom våra processer och rutiner för att kontrollera att vi gör det som standarderna kräver. Revisionen gick bra. Vi fick 3 avvikelser och det gällde uppföljning av våra kör- och vilotider, åtgärder för överträdelser samt utredning av olyckor. Nu har vi 3 månader på oss att åtgärda detta och sedan får vi förlängt vårt certifikat.
 • NCC har under veckan varit och bättrat på asfalten på gården.

 Info från trafiken:

 • Som vi har informerat om på intranätet har vi anställt vår tidigare chaufför Anders Molin som trafikledare.

Aktiviteter som är på gång:

 • Vi har besök av vår klient Prominens på måndag.
 • På torsdag har vi möte i ledningsgruppen.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

 • I vecka 37 sköts köksveckan av Besart och Oscar.
 • I lagerschemat för vecka 37 ansvarar Jonas K för låsrundan och går också sen vecka.

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar