Veckobrev lagret vecka 36

Säkerhet:

 • Inga tillbud under veckan.

Personalinfo:

 • Vi håller på och letar ersättare för Lenita som slutat och Besart som också slutar inom de närmaste veckorna, har ni några tips på personer som skulle kunna passa in hos oss så hör av er till mig eller Ann.

Avvikelser:

 • Vi slutade i augusti på 34 avvikelser, vilket tyvärr är en ökning igen, vi kommer fortsätta att göra dubbel kollen för att försöka hålla nere avvikelserna.

Viktiga händelser under veckan:

 • Vi har börjat med våra 121-möten på lagret och kommer fortsätta kommande vecka.
 • Vi hade driftmöte i onsdags, tyvärr utan någon av förmännen (pallräkning bokslut), mest en genomgång av föregående protokoll, som inventering av truckmodell per kund, utrustning på truckarna och att Måns Bengtsson kommer att försöka hjälpa oss framåt med tekniken under sitt skolarbete.

 Info från trafiken:

 • Ingen info ifrån trafiken.

Aktiviteter som är på gång:

 • Vi kommer fortsätta utbildningen av IA för förmännen på kommande torsdag.
 • ISO revision tisdag-onsdag

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

 • I vecka 36 sköts köksveckan av Jörgen N och Marie.
 • I lagerschemat för vecka 36 ansvarar Johan för låsrundan och går också sen vecka.
 • Som vi har informerat om tidigare ska vi ha en ISO-revision på Skoogs den 6–7 september. Då kommer Madeleine Månsson, som är revisionsledare, hit för att gå igenom vårt ledningssystem och följa upp att vi följer kraven kopplade till kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Inför detta håller vi nu på att göra egna internrevisioner av våra processer. Syftet är att följa upp att vi har beskrivet det som krävs i vårt ledningssystem, att vi följer det vi har beskrivet samt att hitta förslag till förbättringar. Ann och Anneli Eklöf håller i internrevisionerna och gör dessa tillsammans med Jörgen, Ulf, Stefan och Ingrid som är ansvariga för våra processer. Ann och Anneli kommer även att ställa frågor kring hur vi arbetar idag till några av er. Hör av dig till Ann om du har funderingar kring detta. Mer information om ISO-revisionen kommer.

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar