Veckobrev lagret vecka 35

Säkerhet:

 • Inga tillbud under veckan.

Personalinfo:

 • Besart har tyvärr sagt upp sig, hans sista dag blir den 21 september.
 • Lenita gör tyvärr sin sista dag på Skoogs (för den här gången?) på onsdag.
 • Vi är i gång för att få in ersättare för både Besart och Lenita.

Avvikelser:

 • Vi har hittills i augusti haft 27 avvikelser, vilket tyvärr är en ökning igen, vi kommer fortsätta att göra dubbel kollen för att försöka hålla nere avvikelserna.

Viktiga händelser under veckan:

 • Vi har haft audit med Kiwa för Algol i tisdags.
 • På Recipharm hade vi besök i tisdags av Recipharm ihop med representanter ifrån läkemedelsverket för att de skall bli godkända för att få hantera läkemedel.
 • DAT-SCHAUB kommer på besök idag (fredag) för att se lagret och diskutera framtiden.

 Info från trafiken:

 • Ingen info ifrån trafiken.

Aktiviteter som är på gång:

 • Nästa vecka kommer förmännen få IA utbildning så vi kommer kunna börja jobba digitalt med avvikelserna och att utredningarna får en röd tråd.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

 • I vecka 35 sköts köksveckan av Magnus Boyde och Fisnik.
 • I lagerschemat för vecka 35 ansvarar Fisnik för låsrundan och går också sen vecka.
 • Som vi har informerat om tidigare ska vi ha en ISO-revision på Skoogs den 6–7 september. Då kommer Madeleine Månsson, som är revisionsledare, hit för att gå igenom vårt ledningssystem och följa upp att vi följer kraven kopplade till kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Inför detta håller vi nu på att göra egna internrevisioner av våra processer. Syftet är att följa upp att vi har beskrivet det som krävs i vårt ledningssystem, att vi följer det vi har beskrivet samt att hitta förslag till förbättringar. Ann och Anneli Eklöf håller i internrevisionerna och gör dessa tillsammans med Jörgen, Ulf, Stefan och Ingrid som är ansvariga för våra processer. Ann och Anneli kommer även att ställa frågor kring hur vi arbetar idag till några av er. Hör av dig till Ann om du har funderingar kring detta. Mer information om ISO-revisionen kommer.

             55-års jubileum på Skoogs förra lördagen.

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar