Veckobrev lager vecka 44

Säkerhet:

 • Inga tillbud rapporterade under veckan

Personalinfo:

 • Mattias Ejwertz gör sin första dag hos oss på lagret på måndag. Jörgen Nilsson kommer vara den som tar hand om Mattias de första 2 veckorna. Välkommen Mattias! 😊

Avvikelser:

 • Vi har hittills under oktober fått in 29st avvikelser (28/10), varav 2 st tyvärr var under vår trippelkoll på Etman som sagt innan, vi har nu återgått till dubbelkoll och hittills har vi inte haft fler avvikelser sen de båda, på Etman åtminstone. Vi fortsätter med dubbelkoll för samtliga klienter för att fortsätta att få ner avvikelserna, hade varit bra om alla tar sitt ansvar så att vi verkligen kan få ner det så att vi kan få något att fira!

Viktiga händelser under veckan:

 • Vi har nu fått in bägge containrarna ifrån Harvesttime och också hunnit plocka undan alla order som de hade liggandes, som alla ju var akuta, bra jobbat, tack alla som ställde upp och körde några timmar extra! Harvesttime har också utryckt sin tacksamhet.
 • Vi har haft besiktning av våra el-installationer i veckan. Denna besiktning görs på initiativ av vår fastighetsägare Catena i brandförebyggande syfte. Vissa av våra kunders försäkringbolag ställer krav på detta. Vi kommer få en rapport med eventuella krav på åtgärder.
 • Vi behöver bli bättre på att ta med oss våra kaffekoppar tillbaka till köket när vi använt dem färdigt. I veckan samlades dessa upp i truckrummet.

Foto: Kvarlämnade kaffekoppar i truckrummet

 Info från trafiken:

 • Flera kunder, både befintliga och nya, har kontaktat Skoogs den senaste tiden för att de är intresserade av att utöka sitt samarbete/starta samarbete med oss. Stefan och Uffe har träffat några av dem och diskussioner pågår. Detta är positivt.

Aktiviteter som är på gång:

 • Vi har TransPa utbildning på torsdag.
 • Vi kommer att ha ett nytt möte med Logsoft (Jonas) under kommande vecka för att diskutera vidare hur vi går vidare efter vårt test av att scanna vid plockningen.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

 • Om du lämnar sent, tänk på att vänta in att grindarna ska stängas när du lämnar Skoogs. Vi har haft fall då obehöriga har tagit sig in på området via grindar då vi lämnat innan de varit helt stängda. Detta får inte hända.
 • I vecka 44 sköts köksveckan av Jonas K och Ann.
 • I lagerschemat för vecka 44 ansvarar grp 1 för låsrundan och går också sen vecka.

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar