Veckobrev lager vecka 21

Säkerhet:

  • Inga tillbud rapporterade under veckan.

Personalinfo:

  • Ingen info

Avvikelser:

  • Hittills i Maj månad har vi haft 6 avvikelser, fortsätt nu med att vara noggranna när ni plockar. Uppdelade enligt nedan.

Info från trafiken:

  •  Ingen info ifrån trafiken.

Viktiga händelser under veckan:

  • Vi kommer börja tidsstudera Kiilto under kommande vecka med att all tid skall registreras, alltså även ställtider och vi kommer fortsätta tidsstudera Tekompaniet och Dat-Schaub under nästa vecka.          

Aktiviteter som är på gång:

  • Vi fortsätter även nästa vecka med Algolmöten angående integrationen. Under kommande vecka så kommer det gamla systemet att stängas ner på torsdag för att det nya skall komma i gång veckan därpå.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

  • I lagerschemat för vecka 21 ansvarar grp 1 för låsrundan och går också sen vecka.
  • I vecka 21 sköts köksveckan av Källman och Justin då både Jonas O och Liten har semester och därför byter ni vecka med varandra.

Trevlig helg! 😊

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar