Veckobrev lager vecka 18

Säkerhet:

  • Inga tillbud rapporterade under veckan.

Personalinfo:

  • Ingen info

Avvikelser:

  • Vi har i april hittills haft 7st avvikelser fördelade enligt nedan, vilket fortfarande är en klar förbättring gentemot föregående månader, så fortsätt nu med att hålla ner avvikelserna.

Info från trafiken:

  •  Ingen info ifrån trafiken.

Viktiga händelser under veckan:

  • Vi hade ledningsmöte i tisdags där ekonomin var en av de stora punkterna då vi ju på både transport och lager haft mindre att göra de första månaderna i år.
  • Kundbesök av Prominens(kuddar) idag fredag, kunden har stora förhoppningar att öka sin försäljning nu efter pandemin. Det är ju dock en väldigt liten kund för oss.
  • Vi har nu tids studerat Kiilto i snart en hel vecka, vi kommer fortsätta att göra tidsstudier på fler kunder framöver för att se om vi har avtal som funkar eller inte, det är viktigt att ni verkligen får med alla olika moment när ni summerar tiderna.

Aktiviteter som är på gång:

  • Nästa fredag kommer Algol (Anssi) hit på besök.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

  • I lagerschemat för vecka 18 ansvarar grp 1 för låsrundan och går också sen vecka.
  • I vecka 17 sköts köksveckan av Fisnik och Susanne.

Trevlig helg! 😊

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar