Veckobrev lager vecka 14

Säkerhet:

  • Inga tillbud rapporterade under veckan.

Personalinfo:

  • Ingen info

Avvikelser:

  • Vi har i Mars hittills haft 24st avvikelser fördelade enligt nedan, Var nu noga och kontrollera så det blir rätt, vi har inte råd att plocka mer fel nu!

Viktiga händelser under veckan:

  • Fredrik och Anna hade GWO-training för Recipharms skull i onsdags, det var deras kund Norgine som vill att vi går in och bokar deras sändningar direkt hos DHL.

Info från trafiken:

  •  Ingen info ifrån trafiken.

Aktiviteter som är på gång:

  • Vi kommer i nästa vecka börja sköta städningen av lagret själva, ett roterande städschema har satts upp på infotavlan på lagerkontoret.
  • Vi kommer på måndag förmedla ut en folder som handlar om säkerhetsinformation för anställda och besökare, den innehåller både Skoogs policies/vision/värdeord/mål och våra säkerhetsregler både vad gäller truckkörning/allmänna regler och hur man skall agera om det sker en olycka. Samtliga kommer få varsin folder och alla skall läsa igenom den och därefter skriva under att man fått till sig informationen och förväntas agera därefter.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

  • I lagerschemat för vecka 14 ansvarar grp 2 för låsrundan och går också sen vecka.
  • I vecka 14 sköts köksveckan av Uffe och Rasmus.

Trevlig helg! 😊

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar