Godsdeklaration ADR Gods

Ledningssystemet är uppdaterat med en ny rutin angående Godsdeklarationer ADR Gods.

                                            Godsdeklarationer ADR Gods.

Kvittenser på ADR Gods som lämnas in till kontoret efter avslutad transport

Där skall Godsdeklarationen om denna är ett eget blad, följa med kvittensen in om inte Godsdeklarationen finns i texten på fraktsedels kvittensen.

Det är en lag att vi som transportör skall förvara dessa deklarationer efter avslutad transport i minst 3 månader, därför så skall vi scanna in dessa ihop med fraktsedels kvittensen.

Lämna ett svar