Besök från branschkollegor

Onsdag den 20/3 kommer Programrådet från Tegelbruksskolan ha sitt möte i Skoogs lokaler. Vi kommer sitta i köket från klockan 1630. Det är representanter från Tegelbruksskolan i Klippan, närliggande åkerier, TYA mfl.

Jag har hänvisat alla att parkera på vår personalparkering och jag släpper in genom personalentrén.

// Ann

Lämna ett svar