Från order till leverans

Skoogs Åkeri tar hand om gods från order till leverans

1. Avtal

Innan vi börjar skriver vi ett avtal om de flöden och rutiner som vi kommit överens om.

2. Orderbokning

Kunden skickar en order via mail, fax eller telefon på vad som ska utföras. Vi skapar en order som sänds ut till lastbilen.

3. Lastbil vid rätt lastningstid

Lastbilen ankommer till lastningsadressen.

4. Räknar kolli och mäter temperatur

Räknar kolli, mäter temperatur, kontrollerar godset, förbereder farligt-gods-transport. Chauffören kontrollerar godset så att antal och gods stämmer med lastningsordern. Vid särskilt gods mäts temperaturen eller markeras på lastbilen för farligt-gods-transport. Eventuella avvikelser noteras tillsammans med avsändaren på fraktsedeln.

5. Kontroll

Innan avfärd kontrollerar chauffören att godset är säkrat och lastbilen godkänd för avfärd.

6. Följer kör- och vilotidsregler

Följer lagar och regler, kör miljösäkert, håller hastigheten, kör- och vilotider. Chauffören kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och följer de lagar och regler som gäller för hans arbete.

7. Ankomst till kund vid rätt leveranstid

Chauffören ankommer till godsmottagaren vid uppgjord tid och lossar godset enligt de anvisningar som finns.

8. Fraktsedel kvitteras

Kund kvitterar att godset överensstämmer med vad som står på fraktsedeln. Eventuella avvikelser noteras i samråd med chauffören.

9. Fordonskontroll vid hemkomst

Vid hemkomst städas, tvättas och tankas lastbilen samt får en översyn vad gäller lampor, däck etc. så att allt är redo att användas för nya körningar.