Här ser du aktuellt drivmedelstillägg för respektive månad

MånadProcent
Januari 202340,24%
Februari 40,5%
Mars38,63%
April37,26%
Maj 36,37%
Juni 34,56%
Juli 35,43%
Augusti36,08%
September 39,2%
Oktober 42,12%
November 41,71%
December